Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tầm nhìn xa… 1 cen-ti-mét

Tầm nhìn xa… 1 cen-ti-mét
19/09/2014 07:20:00 - Ký sự - Phóng sự(Cadn.com.vn) - Có lẽ tôi không bao giờ quên cái cảnh cậu sinh viên khiếm thị năm hai ngành Sư phạm Toán (Đại học Sư phạm Đà Nẵng) Phạm Phú Thịnh (1995),...