Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đầu tư tòa nhà 14 tầng tại BV Phụ sản- Nhi Đà Nẵng

03/04/2020 08:23:35 - Sức khỏeBQL dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng (Ban QLDA) đang tập trung hoàn thành các thủ tục để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng BV Phụ sản - Nhi từ 600 giường lên 1.000 giường (dự kiến trong tháng 4-2020). 

Cứu trẻ sơ sinh bằng cái ôm đầu đời

Cứu trẻ sơ sinh bằng cái ôm đầu đời
18/07/2015 09:35:43 - Sức khỏe(Cadn.com.vn) - Có thể giảm tỷ lệ trẻ tử vong trong 3 ngày đầu đời rất cao hiện nay với chỉ một phương pháp đơn giản: Cho bé cái ôm đầu tiên. Thực tiễn đó đã được triển khai ở Đà Nẵng, được đại diện Tổ chức Y tế thế giới đánh giá rất cao.