Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bộ Công an ra mắt lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Bộ Công an ra mắt lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh
09/06/2020 10:09:48 - Hoạt động LL Công anSáng 8-6, tại Tòa nhà Quốc hội, Bộ Công an (CA) tổ chức diễu hành, ra mắt lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh.