Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

53 hồ chứa thủy lợi tích đủ nước

04/12/2014 09:57:05 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Duy Xuyên Nguyễn Phước Năm cho biết, do 2 những ngày qua trời liên tục có mưa to kéo dài nên lượng nước bổ sung cho hồ tăng lên đáng kể.