Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Diễu hành và trình diễn thuyền buồm Quảng Bình 2016

Diễu hành và trình diễn thuyền buồm Quảng Bình 2016
12/07/2016 09:46:03 - Môn khác(Cadn.com.vn) - Từ ngày 13 đến 20-7, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình sẽ tổ chức chương trình “Diễu hành và trình diễn thuyền buồm Quảng Bình 2016” trên biển và trên sông Nhật Lệ.