Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chưa quyết cho người Việt vào casino

11/10/2014 07:52:20 - VB chính sách(Cadn.com.vn) - Liên quan đến dự thảo Nghị định về kinh doanh casino, Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành góp ý cho dự thảo văn bản này. Trong dự thảo lần này, bên cạnh người nước ngoài, người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài thì Bộ có đề xuất việc cho người Việt vào casino.