Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Ô-sin” có tài buôn gỗ quý!

“Ô-sin” có tài buôn gỗ quý!
11/05/2019 13:25:20 - Kỳ cục ánSau nhiều năm đi giúp việc nhà cho người khác, Nguyễn Thị Nga (1969, trú TT Vạn Giã, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa) nhận thấy công việc vừa vất vả lại không có nhiều tiền, trong khi đó nhu cầu tiêu xài của Nga thường vượt quá “tổng thu” hằng tháng.