Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đà Nẵng ban hành danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng

14/05/2016 10:47:07 - VB chính sách(Cadn.com.vn) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố (lần 2). Theo đó, nhóm cây xanh khuyến khích trồng gồm các giống cây: Lim xẹt (Lim sét, phượng vàng) ; Lộc vừng (Chiếc, Mưng); Bằng lăng tím; Giáng hương (Sưa vườn);...