Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cấp phòng, quận thuộc CATP Đà Nẵng

Điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cấp phòng, quận thuộc CATP Đà Nẵng
25/05/2016 08:12:34 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Ngày 24-5, CATP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CAQ Sơn Trà.

CATP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, quận

CATP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, quận
10/02/2015 10:39:30 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Sáng 9-2, CATP công bố 3 quyết định của Giám đốc CATP về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, quận.