Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đức tài trợ hơn 47 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học rừng tại Thừa Thiên - Huế

29/04/2019 09:17:58 - Việt Nam - Các nướcBà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND tiếp nhận và triển khai dự án viện trợ không hoàn lại "Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng" - Carbi giai đoạn 2 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Hơn 47 tỷ đồng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và khuyết tật

15/03/2019 10:47:44 - Dạy và họcUBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.