Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 5 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự
20/03/2020 08:03:42 - Chính trịNgày 19-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì họp Tiểu ban. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
08/02/2020 07:22:00 - Chính trịNgày 7-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII, trước khi trình Bộ Chính trị xem xét thông qua, kịp thời gửi đại hội đảng bộ cấp cơ sở đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng
24/08/2019 07:32:56 - Chính trịNgày 23-8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Họp Tiểu ban ANTT bảo vệ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

04/08/2015 07:00:00 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Sáng 3-8 tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Tiểu ban An ninh - trật tự (ANTT) bảo vệ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2015).

Bộ Công an họp Tiểu ban Thi đua, khen thưởng

11/04/2015 09:00:00 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Tại Hà Nội, ngày 9-4 Tiểu ban Thi đua, khen thưởng Bộ CA tổ chức phiên họp thứ nhất để tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân (CAND) nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn.