Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tiềm ẩn nguy hại từ khu chứa rác thải thượng nguồn Vu Gia

Tiềm ẩn nguy hại từ khu chứa rác thải thượng nguồn Vu Gia
29/04/2019 13:47:50 - Bạn đọcKhu xử lý rác thải sinh hoạt của người dân H. Nam Giang (tại thôn Hoa, TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) được xây dựng từ năm 2015.