Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bùng nổ thương mại điện tử: Bối rối quản lý

Bùng nổ thương mại điện tử: Bối rối quản lý
22/08/2015 10:51:47 - Vi tính(Cadn.com.vn) - Với khoảng 12 ngàn web đang quản lý, trong 2 năm qua doanh thu thương mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam đã tăng từ 2,2 tỷ USD lên 4 tỷ USD.