Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Những thầy thuốc mang quân hàm

Những thầy thuốc mang quân hàm
28/02/2020 14:04:47 - Sức khỏeLà chiến sĩ CAND, đội ngũ y tế bệnh xá Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Trị còn phải tròn "vai" người thầy thuốc. Họ đều là những người trẻ, bản lĩnh, cương quyết đấu tranh với tội phạm nhưng cũng đầy trách nhiệm, tình thương cùng y đức đánh thức tâm sáng trong góc khuất tăm tối của những người lầm lỗi.