Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Triển khai phương án phân bổ dự toán ngân sách 2014

20/09/2013 10:44:56 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng- UBND TP vừa có văn bản triển khai phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. Theo đó, về phân bổ dự toán thu ngân sách, căn cứ kết quả thảo luận về dự toán thu NSNN năm 2014 với Bộ Tài chính và tình hình thực hiện dự toán 8 tháng, 9 tháng năm 2013, Cục Thuế và Sở Tài chính thành phố khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương...