Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cậu học trò đặc biệt

Cậu học trò đặc biệt
30/05/2015 10:00:00 - Dạy và học(Cadn.com.vn) - Cậu học trò A Lăng Úy - người đồng bào dân tộc Cơ Tu hiện đang học lớp 12/2 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam, là học sinh đầu tiên của bản làng Aur xuống thành phố Hội An học tập.