Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đà Nẵng công bố 7 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện được phép bán

11/05/2017 08:19:24 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Sở Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận cho phép 7 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đủ điều kiện bán ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014,...