Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tác giả những bài hát hay nhất về Huế sau năm 1975

Tác giả những bài hát hay nhất về Huế sau năm 1975
23/10/2013 20:01:40 - Tác giả - Tác phẩm(Cadn.com.vn) -  Tuổi xuân, cuộc đời, tình yêu của nhạc sĩ Trần Hữu Pháp đã dành trọn cho đất nước, cách mạng và nhân dân.