Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”

Xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”
18/07/2019 07:20:00 - Chính trịNgày 17-7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” (Đề án). 

Có thể dùng nguyên tắc “2 ra, 1 vào” để trọng dụng tri thức trẻ

Có thể dùng nguyên tắc “2 ra, 1 vào” để trọng dụng tri thức trẻ
30/08/2017 07:33:20 - Chính trịSáng 29-8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã).

Phải trọng dụng nhân tài giáo dục

19/11/2013 23:54:20 - Góc nhìn(Cadn.com.vn) - Hội nghị T.Ư 8 khóa XI đã ra nghị quyết về Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và đặt ra những yêu cầu mới để giáo dục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho thời kỳ CNH - HĐH và  hội nhập quốc tế.