Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đã ly hôn, vợ chồng vẫn phải liên đới trả nợ chung

18/11/2019 09:28:07 - Bạn đọc* Bạn đọc hỏi: ông Võ Quỳnh, trú tỉnh Quảng Nam, hỏi: Trước đây, hai vợ chồng chúng tôi có vay nợ của ông Hải 600 triệu đồng. 

Giảm biên chế là việc nhạy cảm song vẫn phải quyết liệt

Giảm biên chế là việc nhạy cảm song vẫn phải quyết liệt
18/10/2018 08:01:54 - Chính trịSắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là chủ trương lớn của Trung ương đang được triển khai quyết liệt tại Đà Nẵng.