Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phẫu thuật thành công trường hợp u thành ngực xâm lấn rộng

Phẫu thuật thành công trường hợp u thành ngực xâm lấn rộng
28/01/2021 10:52:59 - Sức khỏeKhoa Ung bướu tổng hợp - BV Ung bướu Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công trường hợp u thành ngực xâm lấn rộng.