Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Ông Hà Đức Hùng làm Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Ông Hà Đức Hùng làm Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng
15/09/2018 13:32:35 - Chính trịNgày 15-9, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2018-2021.