Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cảnh cáo, cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn

13/07/2018 06:10:00 - Tâm điểm dư luậnNgày 12-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã  họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son và đồng chí Trương Minh Tuấn. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 122-TTr/UBKTTW,...