Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đánh người câm tử vong

Đánh người câm tử vong
27/02/2020 14:34:56 - Tin tức mọi mặtLữ Quý Hùng (1997, trú xã Nga My, H. Tương Dương, Nghệ An) đang phơi lúa tại nhà bố vợ thì anh Kha Văn Ng. (1973, trú cùng xã) đi đến dọa đánh.