Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đất không phụ công người

Đất không phụ công người
16/01/2021 12:22:00 - Đời sống - Gia đình35 năm trước, xã miền núi Hòa Phú (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở tách 4 thôn An Châu, Đông Lâm, Hội Phước, Hòa Phước (xã Hòa Phong) và 5 làng kinh tế mới Lâm Viên được thành lập từ năm 1976;