Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 5 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bộ Chính trị: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP

30/09/2019 07:49:59 - Chính trịNgày 27-9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đến năm 2025, 100% các phường, xã ở Đà Nẵng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình

Đến năm 2025, 100% các phường, xã ở Đà Nẵng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình
02/09/2019 17:10:00 - Đời sống - Gia đìnhĐà Nẵng - Đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch của UBND TP vừa ban hành nhằm thực hiện NQ của HĐND TP về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 

Phấn đấu đến năm 2025 Đà Nẵng trở thành thành phố học tập

Phấn đấu đến năm 2025 Đà Nẵng trở thành thành phố học tập
16/03/2019 13:00:00 - Dạy và họcĐó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh tại hội nghị Sơ kết 3 năm (2016-2018) triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt QĐ 281 CP).

Đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 17 đô thị

Đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 17 đô thị
04/12/2018 06:00:00 - Chính trịPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035. Theo đồ án quy hoạch, phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính toàn tỉnh Bình Định có diện tích tự nhiên 6.050 km2;

Sẽ giảm số lượng cơ quan báo in

Sẽ giảm số lượng cơ quan báo in
26/09/2015 10:52:58 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 25-9, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị phổ biến Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.