Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đổi gạo lấy vũ khí

Đổi gạo lấy vũ khí
08/06/2020 12:45:42 - Bạn đọc“Đổi gạo lấy vũ khí”, mô hình mang tính nhân văn, vừa đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ,