Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT610 nối Duy Xuyên - Nông Sơn

14/04/2015 08:28:15 - Đầu tư - Xây dựng(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Được sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 13-4, UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT610, đoạn nối hai huyện Duy Xuyên - Nông Sơn, lý trình Km25+750 - Km36+410,94...

Kiến nghị đầu tư xây dựng đường ĐT610 nối 2 huyện Duy Xuyên - Nông Sơn

02/04/2015 07:56:57 - Đầu tư - Xây dựng(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Ngày 1-4, UBND tỉnh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT610, đoạn Km25+750 - Km36+410,94 từ năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.