Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nhiều tranh luận về Điều 43 dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Nhiều tranh luận về Điều 43 dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
18/08/2015 08:12:34 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 17-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật...