Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 4 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không cho phép ai làm trái quan điểm, cương lĩnh, đường lối của Đảng

23/01/2019 08:09:41 - Chính trịNgày 22-1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, thực hiện thắng lợi đường lối hội nhập quốc tế của đất nước

Phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, thực hiện thắng lợi đường lối hội nhập quốc tế của đất nước
29/12/2015 15:03:08 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang tại Hội nghị CA toàn quốc...

Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng

Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng
24/04/2015 11:14:48 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,...

Đẩy mạnh thể chế hóa chủ trương, đường lối công tác dân tộc

26/02/2014 23:17:28 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 26-2, tại Hà Nội, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội thảo “Thể chế hóa chủ trương, đường lối công tác dân tộc của Đảng thực hiện Khoản 5, Điều 70 của Hiến pháp năm 2013”. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước, Trưởng ban soạn thảo Đề án chủ trì Hội thảo.