Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Phí thăm… thân”!

“Phí thăm… thân”!
12/07/2019 09:43:22 - Thật hay đùa- NXD- Phí chi lạ đời rứa Hai Tha phương?

Đưa vào khai thác tuyến giao thông thủy đảo Lớn - đảo Bé (Lý Sơn)

03/03/2014 09:05:25 - Đầu tư - Xây dựng(Cadn.com.vn) – QUẢNG NGÃI - Tuyến giao thông thủy nội địa nối giữa đảo Lớn (xã An Vĩnh và An Hải) với đảo Bé (xã An Bình) H. Lý Sơn, Quảng Ngãi với chiều dài 3 hải lý vừa được ngành GTVT Quảng Ngãi chính thức đưa vào khai thác.