Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
17/07/2019 11:42:13 - Việt Nam - Các nướcChính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2019/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Chuyển mục đích 25.000m2 đất trồng lúa thực hiện dự án các dịch vụ ô-tô

05/04/2016 08:12:41 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 17 vừa thông qua Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Bổ sung hơn 321 tỷ đồng bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

14/01/2015 08:55:03 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho 18 tỉnh 321,636 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.