Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thiếu 2.100 giáo viên đầu năm học mới

26/08/2019 09:54:58 - Dạy và họcQuảng Nam - Năm học 2019-2020, cả tỉnh Quảng Nam có 817 trường; trong đó, giáo dục mầm non 291 trường (2.855 lớp); giáo dục phổ thông 526 trường (8.401 lớp). 

Nỗi lo thiếu giáo viên đầu năm học mới

Nỗi lo thiếu giáo viên đầu năm học mới
29/08/2018 13:32:34 - Dạy và họcNăm học mới 2018 - 2019 sắp bắt đầu nhưng nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rơi vào tình trạng thiếu giáo viên (GV).