Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chỉnh trang đồi Vọng Cảnh

Chỉnh trang đồi Vọng Cảnh
09/03/2020 10:00:02 - Danh lam thắng cảnhChủ tịch UBND tỉnh TT- Huế vừa yêu cầu các cơ quan chức năng lập phương án cải tạo, chỉnh trang đồi Vọng Cảnh ở P. Thủy Biều (TP Huế) trên nền tảng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị sinh thái cảnh quan nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.