Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Chiến thuyền” Clipper Race đổ bộ Đà Nẵng

“Chiến thuyền” Clipper Race đổ bộ Đà Nẵng
17/02/2016 12:41:25 - Môn khác(Cadn.com.vn) - Sau 27 ngày khởi hành từ Airlie Beach (ÚC), sáng 17-2, 12 thuyền buồm của Clipper Race đã hoàn thành chặng đua thứ 7 và lần lượt tiến vào Đà Nẵng.