Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Thổ tặc”

“Thổ tặc”
29/05/2019 12:24:21 - Kỳ cục ánThời gian qua, nhiều gia đình có nhu cầu sử dụng đất bãi bồi ven sông để san lấp mặt bằng, đắp nền… nên tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam xảy ra tình trạng trộm… đất gây nên tình trạng sạt lở, người nông dân mất đất sản xuất.