Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Họp khẩn, bàn phương án cách ly 22 du khách đến từ Daegu

Họp khẩn, bàn phương án cách ly 22 du khách đến từ Daegu
25/02/2020 11:38:39 - Sức khỏeSáng 25-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của UBND TP Đà Nẵng để thống nhất phương án cách ly 22 du khách (gồm 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan) từ Daegu đến Đà Nẵng.