Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Công nhận 24 bảo vật quốc gia

Công nhận 24 bảo vật quốc gia
07/01/2021 10:55:00 - Văn hóa - Văn nghệTheo Quyết định số 2283/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia.