Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Giáo viên được nghỉ hè 8 tuần

Giáo viên được nghỉ hè  8 tuần
23/07/2020 16:00:42 - Dạy và họcChính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục. Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Làm 28 nghề trong 28 tuần

Làm 28 nghề trong 28 tuần
18/02/2014 11:01:00 - Chuyện đó đây(Cadn.com.vn) - Jubanashwa Mishra làm công việc nhiếp ảnh gia, giáo viên, giám đốc sản xuất phim, tư vấn hỗ trợ tinh thần, hướng dẫn viên... đi bè trên sông...