Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bênh chủ đánh người

15/01/2020 09:42:49 - Tin tức mọi mặtAnh Phạm Minh Tiến (1990, trú K369/2-Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) cùng anh Phan Ngọc Lâm (1996, trú K104/10-Lê Độ, Đà Nẵng) chạy xe tải đến trước nhà số 296-Ông Ích Khiêm) để bỏ hàng.