Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bưu điện tỉnh Quảng Nam tham gia chuyển trả 198.399 hồ sơ thủ tục hành chính

27/11/2019 14:11:32 - VB chính sáchNgày 26-11, ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Bưu điện tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo đánh giá tình hình triển khai đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Công an Quảng Nam hợp tác với Bưu điện tỉnh về chuyển trả các giấy tờ hỗ trợ công dân

Công an Quảng Nam hợp tác với Bưu điện tỉnh về chuyển trả các giấy tờ hỗ trợ công dân
30/03/2018 09:00:05 - Hoạt động LL Công anQuảng Nam- CA tỉnh Quảng Nam và Bưu điện tỉnh vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển phát hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.