Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nghệ An có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Nghệ An có Chủ tịch UBND tỉnh mới
02/10/2018 07:59:58 - Chính trịNGHỆ AN - Ngày 1-10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII mở kỳ họp bất thường kiện toàn bộ máy, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.