Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cuộc thương thảo bất thành

Cuộc thương thảo bất thành
06/11/2018 19:33:00 - Vụ ánSinh ra và lớn lên tại bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, H. Kỳ Sơn (Nghệ An), năm 2013, Mùa Bá Cu (1994) theo một số người Mông khác di cư sang Lào làm ăn, sinh sống tại bản Nọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và đổi tên là Thạo Cu Mùa (1987).