Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hàng loạt GS, PGS không có bài báo ISI/Scopus

07/02/2018 10:55:19 - Dạy và họcHội đồng Chức danh Giáo sư (GS) Nhà nước vừa công bố danh sách 1.226 GS, phó giáo sư (PGS) được xét duyệt năm 2017. Con số này cao kỷ lục trong suốt lịch sử 41 năm nhà nước tổ chức xét phong/công nhận đạt tiêu chuẩn PGS, GS.