Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

"Quý ông" Green - từ nhà môi trường Anh đến chiếc ghế Bộ trưởng Gabon

"Quý ông" Green - từ nhà môi trường Anh đến chiếc ghế Bộ trưởng Gabon
15/06/2019 14:30:48 - Hồ sơ tư liệuMr.Green (Quý ông Green) là biệt danh mà người ta hay gọi tân Bộ trưởng Nước và Lâm nghiệp ở Gabon, ông Lee White.