Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hơn 800 ha rừng tự nhiên "bốc hơi"

Hơn 800 ha rừng tự nhiên "bốc hơi"
17/06/2020 16:31:19 - Bạn đọcTT-Huế- Theo Bộ NN & PTNT, qua thống kê năm 2019 so với năm 2018, có 9 địa phương có diện tích rừng tự nhiên (DTRTN) giảm nhiều nhất, trong đó TT-Huế "bốc hơi" lên đến hơn 807 ha.