Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nỗi nhớ trong thơ Hoàng Công Hảo

Nỗi nhớ trong thơ Hoàng Công Hảo
08/11/2019 18:38:08 - Tác giả - Tác phẩmThi tập Hồn cố hương của Hoàng Công Hảo với 45 bài thơ, gồm nhiều đề tài đa dạng, phong phú, nhưng tựu trung cái cảm thức lắng đọng nhất với người đọc, có lẽ là nỗi niềm nhung nhớ cố hương.