Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944”: Những dự báo không lỗi thời

“Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944”: Những dự báo không lỗi thời
01/01/2020 18:20:54 - Tác giả - Tác phẩm“Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944” là cuốn sách do Lưu Đình Tuân tuyển chọn và dịch lại những bài viết quan trọng về Việt Nam từ năm 1941 đến 1944 của tuần báo minh họa Indochine viết bằng tiếng Pháp, thuộc Hội Alexandre de Rhodes, số đầu tiên ra ngày 12-9-1940.