Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Lướt phố dán quảng cáo

Lướt phố dán quảng cáo
01/09/2018 11:46:13 - Tin tức mọi mặt3 giờ 45 ngày 31-8, Trần Hữu Thành (1995, trú P. Xuân Thủy, TP Huế, TT-Huế) và Trương Văn Quang (1993, trú TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) "lướt" xe trên đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.