Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tập huấn Luật Cảnh vệ

Tập huấn Luật Cảnh vệ
28/11/2019 09:08:32 - Hoạt động LL Công anĐÀ NẴNG- Ngày 27-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn Luật Cảnh vệ trên địa bàn. Hơn 200 lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác cảnh vệ tại các sở, ban, ngành của T.Ư, địa phương và Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng tham gia tập huấn.